Resultaat

De onderneming is met BusinessScorecard in staat om haar visie te vertalen naar SMART doelen en stuurt vanuit het organisatie kwadrantmodel op activiteiten, die succesvol zijn voor het slagen van de strategie. Mensen worden permanent getraind en gecoacht om te werken met Kritische Prestatie-indicatoren. KPI`s vormen een schakel in de beheers- en verbetercyclus: plannen-uitvoeren-checken-actie nemen. Waardevolle klanten en gedreven medewerkers die zich in een comfortzone bevinden, brengen de onderneming alleen maar succes en zorgt voor waardeoptimalisatie en continuïteit. De methodiek helpt de onderneming om op een sociaal innovatieve en duurzame manier te ondernemen en houdt de focus op employability. 

Met behulp van het dashboard is belangrijke stuurinformatie steeds voorhanden en is de onderneming beter in staat om te performen in constante veranderende omstandigheden,