Maak het onderscheid

Er is een opkomende vraag bij ondernemingen en organisaties naar waarde-innovatie, die een echte voorsprong geeft op de concurrentie. Men ziet in dat het niet alleen gaat om de cijfers maar veel meer om het geheel en dus ook andere aandachtsgebieden (parameters) binnen het ondernemen.  De BusinessScorecard is filosofie, een werkwijze ontwikkeld vanuit de Balanced scorecard van Kaplan en Norton. De Balanced scorecard hebben we geadopteerd, vereenvoudigd en herinterpreteert. 

BusinessScorecard is meer dan 'meten is weten'

Onder het motto 'meten is weten' voeren steeds meer bedrijven en organisaties een systeem voor performancemanagement in, om zodoende een prestatiegedreven-organisatie te worden. Performance management is het proces waarin sturing van de organisatie plaatsvindt door het systematisch vaststellen van missie, strategie en doelstellingen van de organisatie, deze vervolgens te vertalen naar alle organisatieniveaus en meetbaar te maken door rapportage van Kritische Succesfactoren en Kritische prestatie-indicatoren (KPI`s), om uiteindelijk acties te kunnen ondernemen voor bijsturing van de organisatie. Kort samengevat: performance management is niet alleen meten en weten maar ook sturen en bijsturen, tot op het laagste organisatieniveau. Prestatiemeting leidt tot prestatiesturing.

Ik wil meer informatie ontvangen over BusinessScorecard >>