Met het BSC Performance Management Systeem wordt de link gelegd tussen doelstelling en realisatie

Voor de verslaglegging wordt gebruikt gemaakt van overzichtelijke dynamische dashboards. Naast de weergave van visie, missie, doelstellingen, KPI`s, verbeterplannen worden scores weergegeven op verschillende niveaus en kun je analyses geraadplegen van voorspellend gedrag. Het BusinessScorecard Performance Management Systeem voorziet ook in de uitgebreide mogelijkheid om data vanuit verschillende bronnen te ontsluiten, waardoor het eenvoudig wordt om BI gegevens te analyseren en te vertalen naar scorecarding. 

Beheer van de gegevens vindt eenvoudig plaats onder begeleiding van de BusinessScorecard consultant (discipline/interpretatie/vervolgactie). De output vormt de basis voor de verbeterplannen waarmee de ondernemer/management kan sturen.

 

 “Een effectief prestatiemanagementsysteem 
beoordeelt en veroordeelt 
mensen niet, 
maar helpt ze te winnen.”
Ken Blanchard