Doelgericht monitoren en beter scoren

De BusinessScorecard is vergelijkbaar met een cockpit van een zweefvliegtuig. Net als een piloot moet een bestuurder van een onderneming eerst zijn route bepalen en vervolgens instrumenten hebben om op te koersen. Een piloot kent niet alleen de route maar weet ook hoe hard hij vliegt, hoe hoog en of hij in de juiste richting gaat. Het totaal aan instrumenten (ofwel indicatoren) laat zien of de koers juist is en of er bijgestuurd moet worden.

De BusinessScorecard helpt het management om voortdurend te monitoren waar zwakke plekken dreigen te ontstaan, waarom taken niet goed uitgevoerd (kunnen) worden en geeft de mogelijkheid om snel en daadkrachtig in te grijpen en bij te sturen.

De BusinessScorecard maakt zichtbaar waar hiaten ontstaan tussen de diverse afdelingen (bijvoorbeeld marketing, sales, inkoop,  financiën, personeelszaken, ICT en productie) en biedt mogelijkheden om mensen in hun kracht te zetten. Door met regelmaat te monitoren is er een voortdurende kans om de visie/doelstelling te blijven overdragen en iedereen persoonlijk te motiveren om de opgelegde taak gemotiveerd uit te voeren. De BusinessScorecard vergroot de teamgeest binnen een organisatie en geeft bij medewerkers het gevoel ‘belangrijk te zijn’,  leert te werken vanuit verantwoording en discipline, met allerlei positieve uitwerkingen als gevolg!